Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Právny servis

Prostredníctvom našej partnerskej advokátskej kancelárie zabezpečíme:

 • rezervačnú zmluvu
 • zmluvu o budúcej zmluve
 • kúpnu zmluvu
 • nájomnú zmluvu
 • revízie zmlúv
 • podávanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • autorizácia podpisov na zmluve
 

 

Čo je autorizácia

Pod autorizáciou rozumieme spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov zmluvy, resp. ich zástupcov, ďalej aj posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a v neposlednom rade posúdenie, či uzatvorením zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Autorizácia Vám preto ako klientovi zabezpečí maximálnu možnú právnu ochranu. Advokát ju potvrdí v tzv. doložke o autorizácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

Výhody autorizácie zmlúv advokátom
 1. Autorizácia zmluvy o prevode vlastníctva advokátom nahrádza osvedčenie podpisu u notára. Advokát preveruje totožnosť všetkých účastníkov zmluvy a ich zástupcov, a to všetkými dostupnými prostriedkami, tak, aby mal v tomto smere istotu a zabránilo sa prípadným podvodom v súvislosti s prevodmi nehnuteľností zo strany neoprávnených osôb.
 2. Konanie o povolení vkladu zmluvy autorizovanej advokátom trvá 20 dní, inak by trvalo 30 dní, takže rozhodnutie správneho orgánu bude vydané o tretinu rýchlejšie a časovo len o 5 dní neskôr ako pri urýchlenom 15-dňovom konaní, za ktoré by klient musel doplatiť správny poplatok vo výške 200 €*.
 3. Advokát vysvetlí všetkým účastníkom podmienky v zmluve a upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve.
 4. Advokát je poistený pre prípad vzniku škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti a má povinnosť účastníkom zmluvy oznámiť výšku poistného krytia aj poisťovňu v ktorej je poistený.
 5. Autorizáciou zmluvy sa chráni nadobúdateľ nehnuteľnosti (kupujúci). Keď zmluvu autorizuje advokát - garantuje, že sa kupujúci nestane obeťou podvodu.
 6. Jednoduchšie konanie na katastri: správa katastra neposudzuje autorizovanú zmluvu z právneho hľadiska, skúma len súlad s katastrálnym operátom a splnenie procesných podmienok a následne rozhodne o povolení vkladu.
 7. Máte istotu, že zmluvu vypracovala advokátska kancelária s náležitou odbornou starostlivosťou a katastrálne konanie skončí v kratšej lehote a bez zbytočných prieťahov súvisiacich s prerušením konania.

*Poplatky za vyhotovenie zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra hradí realitná kancelária. V prípade podania urýchleného vkladu hradí realitná kancelária 66 € a klient dopláca zvyšnú sumu správneho poplatku vo výške 200€.